Valgkamptrening og forberedelse til distribusjon 2

Det blir valgkamptrening og forberedelse til distribusjon av valgmatriell. Dvs klargjøring av brosjyrene, putte stemmeseddel inn i brosjyrene, avklare hvem som skal ta
ulike områdene i Sund, og ta med seg brosjyrer. Valgkampavisene kommer nok ikke før i slutten av August og blir distribuert senere eventuelt sammen med fylkesprogrammet.